ویزای دانشجوئی زیرکلاس ۵۰۰

ویزای دانشجویی زیر کلاس 500

ویزاهای دانشجویی ویزاهای موقت هستند که می تواند در داخل یا خارج از خاک استرالیا اقدام شوند و در صورت قبولی به شخص متقاضی اجازه داده می شود که در یک دوره تحصیلات عالی یا یک دوره تحقیقات کارشناسی ارشد که توسط دانشگاه یا مؤسسات مورد قبول ارائه می شود، ثبت نام و شرکت کند.

متقاضیان برای ویزاهای دانشجویی باید بتوانند نشان دهند که آن ها برآنند که واقعاً برای تحصیل به عنوان یک دانشجو وارد خاک استرالیا شوند. در تحقیق اینکه آیا یک دانشجو دارای انگیزه واقعی برای تحصیل دارد یا خیر، اداره مهاجرت استرالیا حتماً شرایط متقاضی و تاریخچه مهاجرتی متقاضی را، در صورتی که وجود داشته باشد، بررسی خواهد کرد.

متقاضیان همچنین باید نشان دهند که از یک سطح قابل قبولی از لحاظ زبان انگلیسی برخوردارند بطوری که می توانند تحصیلات خود را شروع کنند. مهارت در زبان انگلیسی می تواند با یک از روش های استاندارد زبان انگلیسی نظیر IELTS، PET  یا OET یا زبان انگلیسی عالی کمبریج، نشان داده شود.

اگر تست IELTS را در نظر بگیریم، حداقل نمره کلی مورد نیاز از لحاظ قانون 5.5 می باشد، ولیکن دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی ممکن است یک نمره کلی بالاتر به همراه یک سطح حداقل در هریک از مدول های خواندن، نوشتن، گوش دادن یا صحبت کردن، برای پذیرش در دوره های خود داشته باشد.

متقاضیان همچنین باید بتوانند نشان دهند که آن ها دارای پول کافی می باشند تا بتوانند هزینه های زندگی، سفر و تحصیلات خود در طول اولین سال از تحصیلات خود را بپوشانند. در حال حاضر حداقل هرینه زندگی برای یک دانشجوی مجرد 19840$ بازای هر سال می باشد. به این عدد 35% اضافه برای همسر و 15% اضافه برای هر بچه وابسته اضافه می شود. همچنین برای هر بچه مدرسه رو که به همراه متقاضی اصلی باشد، مبلغ 8000$ اضافه مورد نیاز می باشد.

ویزای مهارتی زیرکلاس ۱۸۹

ویزاهای تخصصی، مهارتی زیر کلاس 189

ویزاهای تخصصی، مهارتی ویزاهایی بر مبنای یک آزمون نمره دار می باشند، و مناسب افرادی هستند که علاوه بر تحصیلات آکادمیک دارای تجربه کاری مرتبط نیز می باشند. این گروه از اشخاص توسط کارفرما یا شخصی از اعضای فامیل حمایت نشده و در ضمن توسط یک دولت ایالتی یا منطقه ای نیز نامزد نشده اند.

زمانیکه برای این ویزا اقدام می شود، شخص متقاضی باید توسط وزیر مهاجرت یا اداره مهاجرت استرالیا دعوت شده باشد. شخص متقاضی باید یکی از حرفه های لیست شده در لیست مشاغل مهارتی، را به عنوان شغل خود نامزد نماید. او همچنین باید بتواند یک ارزیابی مثبت نسبت به شغلی که برای آن اقدام می کند با توجه به مدارک تحصیلی و تجربه کاری مرتبط خود ارائه دهد.

علاوه بر این شخص متقاضی باید زیر 50 سال باشد و در زمان دعوت توسط اداره مهاجرت بتواند امتیاز لازم را که در نامه دعوت نامه ذکر شده است، بدست آورد.

از لحاظ تسلط بر زبان انگلیسی در حال حاضر حداقل نمره مورد نیاز در خصوص آزمون IELTS سطح کلی شش باشد.