ویزاهای سرمایه گذاری

ویزاهای تجاری می توانند براساس دانش ومهارتهای شغلی وهم براساس سرمایه گذاری هائی که واجد شرایط باشند، و هم براساس مالکیت در یک یا چند کسب و کارعمده، به منظور راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا شرکت در یک کسب و کار موجود دراسترالیا که بتواند ارزش افزوده اقتصادی استثنایی برای استرالیا به همراه اشته باشد، اعطا میشوند. متقاضیان همچنین باید نشان دهند که مجموع دارائیهای شخصی و بیزینسی انها، که به طور قانونی به دست آورده شده است، بالای یک مقدرمشخص میباشد و این دارئیها متوانند در ظرف مدت دو سال از تاریخی که بیزینس ویزا اعطا میشود، به استرالیا منتقل شوند. علاوه بر این، آنها باید نشان دهند که داری یک سابقه کسب و کار یا سرمایه گذاری موفق هستند و واقعا قصد دارند که در ایالت یا منطقه که در ان برای ویزا اقدام می کنند، سکونت کنند، و یک مدیریت مستقیم روز به روز درکسب و کار خود داشته باشند.
راهکار قابل ارائه در خصوص ویزاهای سرمیه گذاری میتواند بسته به میزان سرمایه گذاری واجد شرایط، میزان سهام و گردش پول سالانه درطی دو از چهار سال مالی گذشته، بلافاصله قبل از تقاضا برای ویزای سرمایه گذاری، و یا اینکه شرکت مورد نظر توسط یک شرکت به ثبت رسیده در بازاربورس اداره میشود یا نه، کاملا متفاوت میباشد.
متقاضیانی که قبلا بیزینس یا سرمایه گذاری واجد شرایطی در استرالیا نداشته باشند، باید توسط وزیر، یا اداره مها جرت استرالیا دعوت شوده، و همچنین توسط دولت ایالتی یا منطقه ائی یا مدیر اجرائی شرکت تجارت استرالیا نامزد شوند. علاوه بر این، متقاضیان باید زیر 55 سال سن داشته باشند، مگر اینکه انها توسط دولت ایالتی یا منطقه ائی پذیرفته شده باشند. همچنین، نامزدها باید درآزمون ویزای کارافرینی و نوآوری ویا سرمایه گذاری حد اقل 65 امتیازکسب کنند، مگر اینکه آنها برای زیر کلاس 188، ویزای کارافرینی و یا سرمایه گذاری قال توجه، و یا سرمایه گذاری عمده، اقدام کنند.
به طور مثال، متقاضیان می توانند هم بر اساس سابقه درخشان خود در کسب و کار یا کارافرینی، و یا بر اساس پیشینه سرمایه کذاری واجد شرایط خود برای دریافت ویزای بیزینسی اقدام کنند. برای متقاضیانی که بر اساس مهارت های تجاری وکار افرینی خود اقدام میکنند باید بتوانند نشان دهندکه انها به یک حداقل گردش مالی 500،000 دلار استرالیا در طی حداقل دو نفر از چهار سال مالی گشته ،بلافاصله قبل از اقدام برای بیزینس ویزا، دست یافته اند. آنها همچنین باید نشان دهد که مجموع دارایی های شخصی و بیزینسی آنها در زمان دعوت برای ویزا، به ارزش حداقل 800،000 دلار استرالا میباشد. در خصوص سرمایه گذاران، آنها نیاز به حداقل 1.5 میلیون دلار استرالیا سرمایه گذاری تعیین شده، و یک محموع دارایی های شخصی و بیزینسی 2.25 میلیون لا سترالیا، در زمان دعوت نامه میباشند.