ویزاهای خانواده

ویزای خانوادگی

شهروندان استرالیا یا ساکنین استرالیا که دارای ویزای دائم هستند می توانند بستگان نزدیک خود را که می توانند شامل همسر، والدین، بچه ها، بستگان پا به سن گذاشته، اقوامی که کس دیگری را در ایران ندارند ، برای ورود و اقامت در استرالیا اسپانسر کنند.

ویزای همسران

بر اساس اطلاعات منتشر شده بوسیله اداره مهاجرت استرالیا ویزای همسر از جمله متداولترین انواع ویزای خانواده می باشد، که تقرایباً 75% ویزاهایی را که در گروه خانواده صادر می شوند، شامل می شود. ویزای همسران می تواند شامل موارد ذیل باشد.

 • ویزای نامزدی
 • ویزای همسر که خارج از خاک استرالیا قابل صدور باشد
 • ویزای همسر قابل اهدا در خاک استرالیا

زمان مورد نیاز برای پردازش ویزا چه برای متقاضیان که در داخل خاک استرالیا اقدام می کنند و چه آن هایی که در خارج از خاک استرالیا اقدام می کنند، به یک سری فاکتورها، از جمله کشور مبدأ و تابعیت شخص متقاضی، بستگی دارد. به طور مثال زمان لازم برای بررسی تقاضاهای ویزای همسران که در خارج از خاک استرالیا درخواست شده باشند برای کشورهایی که از درجه ریسک پایین برخوردار باشند 5 ماه و برای کشورهایی که ریسک بالا داشته باشند 12 ماه می باشد.

ویزای والدین

ویزای والدین به دو گروه اصلی ویزاهای کمک شونده و ویزاهای غیر کمک شونده تقسیم می شوند. ویزای والدین غیر کمک شونده از نوع دائم می باشد. در حالیکه ویزای کمک شونده می تواند هم موقت و هم دائم باشد.

تقاضاهایی که در خارج از خاک استرالیا ارسال شوند

 • ویزای والدین (مهاجر)، زیر کلاس 103
 • ویزای والدین کمک شونده (مهاجر) (کلاس CA)، زیر کلاس 143
 • ویزای والدین (موقت) (کلاس UI)، زیر کلاس 173

تقاضاهایی که در داخل خاک استرالیا ارسال شوند

 • ویزای والدین پا به سن گذاشته (مقیم) (کلاس BP)، زیر کلاس 804
 • ویزای والدین کمک شونده (مقیم) (کلاس DG)، زیر کلاس 864
 • ویزای والدین کمک شونده (موقت) (کلاس UU)، زیر کلاس 884

برای اینکه درخواست هایی که در داخل خاک استرالیا ارسال می شوند  پذیرفته شود، والدین بایستی پا به سن گذاشته باشند و همچنین آن ها بایستی تعداد فرزندان بیشتری مقیم در استرالیا تا در جای دیگری در دنیا داشته باشند. برای تقاضاهایی نظیر ویزای والدین، که نیاز به وجود یک اسپانسر یا حامی می باشد، شخص حامی باید اطمینان دهد که از شخص دعوت شده حمایت خواهد کرد. مدیریت اجراء و ثبت چنین حمایتی برعهده centrelink می باشد.

زمان بررسی چنین ویزاهایی می تواند به میزان قابل توجهی، بسته به نوع ویزایی که درخواست می شود متفاوت باشد.

نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که زیر کلاس های 103 و 804 دارای سقف اهدایی در هر سال هستند و متقاضیان باید در صف قرار بگیرند. برای اینکه بتوان معیار بهتری از زمان رسیدگی به این ویزاها داشت می توانید ازاین لینک که یک ماشین حساب اینترنتی برای محاسبه این زمان می باشد استفاده کنید.

ویزاهای کمک شونده والدین و ویزاهای کمک شونده والدین پا به سن گذاشته بر طبق زمانی که دریافت می شوند رسیدگی می شوند. ویزای والدین کمک شونده ممکن است تا 18 ماه طول بکشد.

ویزای بچه ها

ویزای بچه ها به شش گروه زیر تقسیم بندی مبش وند.

 • ویزای بچه (مهاجر) (کلاس AH)، زیر کلاس 101
 • ویزای بچه (مقیم) (کلاس BT)، زیر کلاس 802
 • ویزای بچه (مهاجر-پذیرفته شده) (کلاس AH)، زیر کلاس 102
 • ویزای بچه (مهاجر-بستگان مقیم) (کلاس AH)، زیر کلاس101
 • ویزای بچه (مهاجر-اقوام مقیم) (کلاس BT)، زیر کلاس 837
 • ویزای بچه که قابل اضافه کردن باشد (موقت) (کلاس TK)، زیر کلاس 445

بطور مشابهی زمان رسیدگی به تقاضای ویزاهای بچه، چه برای تقاضاهایی که در داخل خاک استرالیا ارسال می شوند و چه آن هایی که در خارج از خاک استرالیا اقدام می شوند وابسته به یک سری فاکتورهای ریسک، شامل تابعیت و کشور مبدأ می باشد. بطور مثال زمان بررسی تقاضاهایی که خارج از خاک استرالیا ارسال شوند برای کشورهایی که از درجه ریسک پائینی برخوردار هستند 3 ماه و برای کشورهایی که درجه ریسک بالائی دارند 14 ماه می باشد.

دیگر ویزاهای خانواده

این ویزاها شامل ویزاهای بستگان وابسته، بستگانی که اقوام دیگری ندارند، مراقبت و ویزاهای اقوام خانوادگی شهروندان نیوزلندی می باشند که در استرالیا زندگی می کنند.

 • ویزای افراد دیگر فامیل (مهاجر) (کلاس BO)، زیر کلاس 114
 • ویزای افراد دیگر فامیل (مقیم) (کلاس BU)، زیر کلاس 838
 • ویزای افراد دیگر فامیل (مهاجر) (کلاس BO)، زیر کلاس 115
 • ویزای افراد دیگر فامیل (مهاجر) (کلاس BU)، زیر کلاس 838
 • ویزای افراد دیگر فامیل (مهاجر) (کلاس BO)، زیر کلاس 116
 • ویزای افراد دیگر فامیل (مهاجر) (کلاس BU)، زیر کلاس 836
 • ویزای افراد فامیل تابعین نیوزلند (موقت) (کلاس UP)، زیر کلاس 461

مانند ویزای والدین، ویزاهایی که برای سایر افراد فامیل وجود دارند فقط به میزان خیلی محدودی در سال قابل اهدا کردن می باشند و متقاضیان بدین منظور باید در صف های طولانی قرار بگیرند. این ویزاها از لحاظ تعداد حتی از ویزای والدین نیز کمتر می باشد و به صورت تقریبی فقط تعداد 500 عدد از آن ها قابل اهدا شدن در هر سال می باشند.

بالاخص برای کسی که به منظور مراقبت از یک شهروند نیاز می باشد، این منطقی به نظر نمی رسد. به این خاطر که شهروند استرالیایی احتمالاً به یک مراقب فوری نیاز خواهد داشت. بدین خاطر در چنین مواردی باید راهکارهای دیگری را جستجو کرد.