ویزای فارغ التحصیلان

Posted on Posted in ویزاهای تخصصی

شهروندان انگلستان، امریکا، کانادا، نیوزیلند، ایرلند، یا فارغلا تحصیلان دانشگاهی تعداد محدودی از کشورهای دنیا شامل ایران که تحصیلات دانشگاهی خود را درطی دو سال گذشته به اتمام سانیده باشند و از از زبان انگلیسی نسبی خوبی بر خوردار باشند به طوری که بتوانند به سطح اوریج شش در تست بین المللی زبان ایلتس دستیابی کنند، در صورتی که قبلا چنین ویزایی نداشته باشند میتوانند برای ویزای فارغ التحسیلان شناخته شده اقدام کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *