ویزاهای بشردوستانه

ویزاهای بشر دوستانه

ویزاهای بشر دوستامه یا پناهندگی از جمله موارد نسبتاً پیچیده قانون مهاجرت می باشد و در برگیرنده موارد ذیل می باشد.

 • ورود غیر مجاز از راه دریایی
 • افرادی که به صورت موقت وارد استرالیا می شوند
 • افرادی در استرالیا که قبلاً ویزای بشردوستانه آن ها کنسل شده است
 • افرادی که توسط بعضی قراردادها نظیر طرح جامع عمل پوشش داده می شوند
 • افرادی که توسط قوانین کشورهای ثالث پوشانیده می شوند
 • افرادی که توسط ویزاهای موقت بهشت امن پوشانیده می شوند
 • افرادی که دارای بیش از یک ملیت می باشند
 • افرادی که از مراکز منطقه ای نگهداری پناه جویان به کشور مبدأ عودت داده می شوند
 • ویزاهای پناهندگی که به علت عوامل دیگری بجز مسائل شخصی ماننده ارائه مدارک ساختگی و غلط، رد می شوند
 • افرادی که ویزای پناهندگی آن ها به علت ارزیابی ریسک بالا توسط سازمان امنیت استرالیا رد می شوند
 • افرادی که از لحاظ احتمال ارتکاب به جرم های جدی، خطر برای امنیت ملی محسوب می شوند
 • افرادی که برای ویزاهای پناهندگی تکمیلی اقدام کرده اند

در خصوص امکان درخواست یک ویزای دیگر، افرادی که به آن ها یک ویزای موقت بهشت امن به همراه یک ویزای بریجینگ اعطا شده، نظیر آن هایی که بصورت غیرمجاز از طریق راه های آبی وارد کشور استرالیا شده اند (UMA) نمی توانند برای یک ویزای دیگر، مگر اینکه آن ویزا یک ویزای بهشت امن دیگر باشد، اقدام کنند. بطور مثال افرادی که به صورت غیرمجاز از راه دریا  ورود داشته اند و در مراکز نگهداری نارو یا مانوس نگهداری شده اند و حالا از طریق این مراکز وارد خاک استرالیا شده اند، نمی توانند برای یک ویزای دیگر اقدام کنند.

بطور مشابه افرادی که به صورت ترانزیت وارد کشور شده اند نمی توانند ویزای دیگری درخواست کنند که از لحاظ قانونی درست باشد.

علاوه بر موارد بالا، افرادی که قبلاً درخواست یک ویزای پناهندگی کرده اند، یا اجازه داده اند از طرف آن ها شخصی برای ایشان درخواست ویزای پناهندگی بکند و این ویزا رد شده باشد، نمی توانند درخواست دیگری برای یک ویزای پناهندگی داشته باشد، مگر اینکه وزیر مهاجرت استرالیا شخصاً پادرمیانی داشته باشند.

بطور مشابه، افرادی که درای دو ملیت می باشند نمی توانند هیچ گونه درخواستی برای یک ویزای پناهندگی داشته باشند.

درخواست یک ویزای پناهندگی به دلایب مختلفی در برگیرنده موارد ذیل ممکن است مردود شود. اول اینکه نمایندگان وزیر مهاجرت استرالیا در اداره مهاجرت ممکن است درخصوص هویت شخص اطمینان نداشته باشند. علاوه براین، درخواست یک ویزای پناهندگی ممکن است به خاطر ارزیابی ریسک بالا توسط سازمان امنیت استرالیا یا زمانی که شخص به خاطر احتمال ارتکاب به جرایم جدی، مردود شناخته شود. اگر درخواست ویزای پناهندگی شخصی بخاطر ریسک بالا توسط اداره امنیت استرالیا رد شود هیچ گونه امکان بررسی مجدد یا طرح شکایت برای بررسی در دادگاه های استرالیا وجود ندارد.

تعریف پناه جو

تعریف پناه جو از قرارداد کنوانسیون پناهندگان 1951 گرفته شده است.

بنابر مقاله (1A(2 این کنوانسیون، چندین عنصر مختلف در تعریف پناه جو وجود دارد. مهمترین آن احتمالاً این می باشد که بایستی امکان مستدلی باشد که این شخص به کشور مبدأ برگردانیده شود تحت شکنجه قرار گرفته و یا ممکن است به او به خاطر مسائل قومی، دینی، ملیتی یا عضویت در گروه های اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی خاص به او آسیب جدی برسد.

زیر کلاس های ویزای پناهندگی

چندین گروه مختلف ویزاهای پناهندگی وجود دارد. متداولترین آن ها به شرح ذیل می باشد.

 • ویزای پناهندگی موقت (کلاس XD)، زیر کلاس 785
 • ویزای پناهندگی، بشر دوستانه، آوارگی، زیر کلاس 790
 • ویزای پناهندگی، بشر دوستانه، آوارگی، زیر کلاس 866
 • ویزای پناهندگی موقت، دسته بندی خاص،  (کلاس TY) ، زیر کلاس 786