خدمات ما

ویزاهای سرمایه گذاری

ویزاهای سرمایه گذاری هم میتوانند موقت و هم دائمی باشند، ومعولا مناسب تجار وصاحبان صنایع میباشند که دارای دارئیها و مهارتهای تجاری تعریف شده خاصی میباشند، و برا نند که کسب و کار مشابه ایی را در استرالیا راه اندازی کنند ویا در یک کسب و کارموجود که توجیه اقتصادی دارد،شریک شوند. به عنوان یک روش دیگر، انها همچنین میتوانند در سپرده های ایالتی که توسط دولت مرکزی استرالیا مشص شده اند سرمایه گذری کنند. گر جه تنها فقط تعداد محدودی ویزاهای سرمایه گذاری وجود دارند، معیارهای گزینشی متعددی برای این ویزاها وجود دارند، وبهترین راهکار، با باتوجه به شریط متقاضی می تواند کاملا متفاوت باشد.

ویزاهای تخصصی

ویزاهای تخصصی میتوانند به صورت موقت یا دائم اعطا شوند، ومناسب افراد متخصص با مدرک تحصیلی وسابقه کاری مرتبط می باشند که جویای کار در یکی از مشاغل مورد نیاز در استرالیا می باشند. افراد متقاضی ویزاهای تخصصی می توانند توسط دولتهای ایالتی، منطقه ای اسپانسر شده و یا در گروه ویزای غیر وابسته اقدام کنند. درسالهای اخیرترکیب برنامه مهاجرتی استرالیا به سمت ویزاهای تخصصی سوق پیدا کرده است وویزاهای تخصصی نقش مهمی را در حمایت از اقتصاد ملی و جذب نیروی متخصص مورد نیازاسترالیا، بازی میکنند.

Family Visa

ویزاهای خانواده

شهروندان استرالیا یا افرادی که دارای اقامت دائم کشور استرالیا هستند میتوانند بستگان خود را نظیر همسر، والدین و فرزندان برای اقامت در استرلیا اسپانسر کنند. ویزاهایی که دراین دسته قرار می گیرند می توانند هم موقت وهم دائم باشند، ولی زمان بررسی انها بر اساس اینکه ایا اپلیکیشن درداخل یا خارج استرلیا انجام شود وهمچنین بسته به کشوری که در ان برای ویزا اقدام میشود، میتواند به میزان قبل توجه ای متفاوت باشد. درنتیجه بهترین راهکار برای اخذ ویزا بستگان به عنوان تابعی از شرایط شخص و سلایق شخصی میتواند کاملا متفاوت باشد.

ویزاهای کاروتعطیلات

ویزاهای کار و تعطیلات ازجمله ویزاهای موقت محسوب میشود که به دارندگان ان اجازه میدهد ضن سفر به استرالیا برای تفریح و سیاحت، برای تامین هزینه های سفر ویک سا ل اقات خود کار نیز کند. این کلاس ویزا بین داوطلبین ۳۱ – ۱۸از کشورهای اروپائی بسیار محبوب میباشد، ولیکن دارای محدودیتهایی از لحاظ تابیت افراد واجد شرایط و زمان ونوع کاردراسترالیا می باشد.

ویزاهای توریستی

ویزاهای توریستی از جمله ویزاهای موقت می باشد که به اشخاص واجد شرایطی که در خارج از خاک استرالیا زندگی می کنند اجازه می دهد برا تفریح، دیدن بستگان خود ویا به منظور تجارت به کشور استرالیا سفرکنند. از لحاظ تقسیم بندی، چهار کلاس مختلف در گروه ویزاهای توریستی قرارمیگیرند وبهترین راهکار می تواند بسته به فاکتورهای مختلفی منجمله نوع پاسپورت وکشوری که دران ویزا قدام میشود، کاملا متفاوت باشد.

Student visa

ویزاهای تحصیلی

ویزاهای تحصیلی ازجمله ویزاهای موقت محسوب میشوند، ولی برای اشخاصی که بخواهند یک مدرک تحصیلی معتبر بدست اورده ودر ضمن با کاربه صورت پاره وقت تجربه کاری باارزشی بدست اورند، میتوانند به عنوان راهکارارزشمندی برای کسب اقامت دائم استرالیابه حساب اید. علاوه بر این ویزاهای تحصیلی به دارندگان ان اجازه میدهد درحین تحصیل به میزان بیست ساعت در هفته نیز کار کنند که این خود علاوه بر تجربه محلی با ارزش ان میتواند نقش بسزائی در تامین هزینه های شخص داشته باشد.

شهروندی استرالیا

افراد بالای ۱۸ سال که اقامت دائم کشوراسترلیا را دارند و برانند که به صورت همیشگی در استرالیا زدگی کنند، زبان انگلیسی را به صوت مقدماتی متوجه می شوند، از اگاهی خوبی نسبت به مسؤلیتها وامتیازات شهروندان استرلیایی برخوردار می باشند، و شرایط اقامت لازم برای احراز اقامت در زمان اپلیکیشن را احراز میکنند، میتوانند برای احراز شهروندی استرالیا اقدام کنند. شرط اقامت در زمان نوشتن این مقاله سه سال از چهار سال گذشته بلافاصله قبل از زمان پر کردن فرم اپلیکیشن میباشد.

تجدید نظردرتصمیمات

یک ویزای اهدائی به یک شخص متقاضی ممکن است به دلایل ارتکاب جرم وپیشینه کیفری یا در صورتی که شخص دارنده شرایط مندرج در ویزا را رعایت نکرده باشد کنسل شود. به طور مشابه ائی اپلیکیشن برای اخذ یک ویزا ممکن است به دایل متعددی منجمله ارتکاب جرم یا ارائه مستندات جعلی رد شود. تحت شرایط خاصی ابلاغیه های تصمیمات دریافتی برای رد یا کنسل کردن یک ویزا میتواند توسط ترایبیونیال یا دادگاههای تجدید نظر استرالیا برسی شوند.

ویزاهای بشردوستانه

ویزاهای بشر دوستانه میتوانند موقت یا دائم باشند، و فقط برای اهدف بشردوستانه به واجدین شرایط این ویزا داده میشوند. این ویزاها معمولا تحت شرایط بسیار ویژه ائی، مثلا تحت شرایطی که وزیر یا ادره مهاجرت استرالیا اطمینان حاصل کند که اگر شخص متقاضی به کشور مبدا بر گردانده شود یک امکان بالائی وجود دارد که به شخص اسیب رسانیده شود، اعطا می شوند.

در خصوص راهکارهای اخذ ویزای مرتبط با خود اطلاعات بیشتر به دست اورید

رزرو برای یک مصاحبه حضوری

فرم ارزیابی رایگان

جی تی ای

عبارت GTE مخفف Genuine Temporary Entrant مى باشد واز ملزومات ويزاهاى موقت، مثلا ويزاهاى دانشجوئى مى باشد و منظور از ان […]

ویزاهای کارشناسان رشته های فنی

برای انکه بتوانید در زیر گروه ویزاهای مهارتی حداقل نمره را کسب کنید باید: ۱) بتوانید یک سابقه کارسه تا […]

ویزاهای مهارتی

فارغ التحصیلان  رشته‌های فنی وحرفه-ای که علاقمند به ارتقاء  مهارتهای  شغلی و کاریابی  یا اقامت در کشور  استرالیا  هستند. دوستانی  که […]

See all our news