خدمات ما

ویزاهای سرمایه گذاری

ویزاهای سرمایه گذاری هم میتوانند موقت و هم دائمی باشند، ومعولا مناسب تجار وصاحبان صنایع میباشند که دارای دارئیها و مهارتهای تجاری  تعریف شده خاصی میباشند، و برا نند که کسب و کار مشابه ایی را در استرالیا اندازی کنند. به عنوان یک روش دیگر، انها همچنین میتوانند در سپرده های ایالتی که توسط دولت مرکزی استرالیا مشص شده اند سرمایه گذری کنند. گر جه تنها فقط تعداد محدودی ویزاهای سرمایه وجود دارند، معیارهای گزینشی متعددی برای این ویزها وجود دارد، وبهترین گزینه های ویزا، با احتساب شریط متقاضی می تواند متفاوت باشد.

ویزاهای تخصصی

ویزاهای تخصصی میتوانند به صورت موقت یا دائم اعطا شوند، ومناسب افراد متخصص با مدرک تحصیلی وسابقه کاری مرتبط میباشد که جویای کار در یکی از مشاغل مورد نیاز در استرالیا می باشند. افراد متقاضی ویزاهای تخصصی می توانند توسط دولتهای ایالتی، منطقه ائی اسپانسور شده اشند و یا در گروه ویزای غیر وابسته اقدام کنند. درسالهای اخیرترکیب برنامه مهاجرتی استرالیا به سمت ویزاهای تخصصی سوق پیدا کرده است، وویزاهای تخصصی نقش مهمی را در حمایت از اقتصاد ملی و پر کردن جاهای خالی دربازار جذب نیروی متخصص بازی میکنند.

Family Visa

ویزاهای خانواده

شهروندان استرالیا یا افرادی که دارای اقامت دائم کشور استرالیا هستند میتوانند بستگان خود را نظیر همسر، والدین و فرزندان برای اقامت در استرلیا اسپانسور کنند. ویزاهایی که دراین دسته قرار می گیرند می توانند هم موقت وهم دائم باشند، ولی زمان پرسسینگ انها بر اساس اینکه ایا اپلیکیشن درداخل یا خارج استرلیا انجام شود وهمچنین بسته به کشوری ک در ان برای ویزا اقدام میشود، میتواند به میزان قبل توجه ائی متفاوت باشد. درنتیجه بهترین راهکار برای اخذ ویزا بستگان به عنوان تابعی از شرایط شخص و سلایق شخصی میتواند کاملا متفاوت باشد.

ویزاهای کاروتعطیلات

ویزاهای کار و تعطیلات ازجمله ویزاهای موقت محسوب میشود که به دارندگان ان اجازه میدهد ضن سفر به استرالیا برای تفریح و سیاحت، برای تامین هزینه های سفر ویک سا ل اقات خود کار نیز کند. این کلاس ویزا بین داوطلبین ۳۱ – ۱۸از کشورهای اروپائی بسیار محبوب میباشد، ولیکن دارای محدودیتهایی از لحاظ تابیت افراد واجد شرایط و زمان ونوع کاردراسترالیا می باشد.

ویزاهای توریستی

ویزاهای توریستی از جمله ویزاهای موقت می باشد که به اشخاص واجد شرایطی که در خارج از خاک استرالیا زندگی می کنند اجازه می دهد برا تفریح، دیدن بستگان خود ویا به منظور تجارت به کشور استرالیا سفرکنند. از لحاظ تقسیم بندی، چهار کلاس مختلف در گروه ویزاهای توریستی قرارمیگیرند وبهترین راهکار می تواند بسته به فاکتورهای مختلفی منجمله نوع پاسپورت وکشوری که دران ویزا قدام میشود، کاملا متفاوت باشد.

Student visa

ویزاهای تحصیلی

ویزاهای تحصیلی ازجمله ویزاهای موقت محسوب میشوند ولی برای اشخاصی که بخواهند یک مدرک تحصیلی ازاسترلیا بدست اورده ودر ضمن تجربه کاری باارزشی بدست اورند، میتوانند به عنوان راهکارارزشمندی برای کسب اقامت دائم به حساب اید. علاوه بر این ویزاهای تحصیلی به دارندگان ان اجازه میدهد درحین تحصیل به میزان بیست ساعت در هفته نیز کار کنند که این خود علاوه بر تجربه محلی با ارزش ان میتواند نقش بسزائی در تامین هزینه های شخص داشته باشد.

شهروندی استرالیا

افراد بالای ۱۸ سال که اقامت دایم کشوراسترلیا را دارند و براند که به صورت همیشگی در استرالیا زدگی کنند، زبان انگلیسی را به صوت مقدماتی متوجه می شوند، از اگای خوبینسبت به مسؤلیتها وامتیازات شهروندان استرلیایی برخوردار می باشند، و شرایط اقامت لازم برای احراز اقامت در زمان اپلیکیشن را احراز میکنند، میتوانند برای احراز شهروندی استرالیا اقدام کنند. شرط اقامت در زمان نوشتن این مقاله سه سال از چهار سال گذشته بلافاصله قبل از زمان پر کردن فرم اپلیکیشن میباشد.

تجدید نظردرتصمیمات

یک ویزای اهدائی به یک شخص متقاضی ممکن است به دلایل ارتکاب جرم وپیشینه کیفری یا در صورتی که شخص دارنده شرایط مندرج در ویزا را تبعیت نکرده باشد کنسل شود. به طور مشابه ائی اپلیکیشن برای اخذ یک ویزا ممکن است به دایل متعددی منجمله ارتکاب جرم یا ارائه مستندات جعلی رد شود. تحت شرایط خاصی ابلاغیه های تصمیمات دریافتی برای رد یا کنسل کردن یک ویزا میتواند توسط ترایبیونیال یا دادگاههای تجدید نظر استرالیا برسی شوند.

ویزاهای بشردوستانه

ویزاهای بشر دوستانه میتوانند موقت یا دئم باشند، و فقط برای اهدف بشردوستانه به واجدین شرایط این ویزا داده میشوند. این ویزاها معمولا تحت شرایط بسیار ویژه ائی، مثلا تحت شرایطی که وزیر یا ادره مهاجرت استرالیا اطمینان حاصل کند که اگر شخص متقاضی به کشور مبدا بر گردانده شود یک امکان بالائی وجود دارد که به شخص اسیب رسانیده شود، اعطا می شوند.

در خصوص راهکارهای اخذ ویزای مرتبط با خود اطلاعات بیشتر به دست اورید

رزرو برای یک مصاحبه حضوری

فرم ارزیابی رایگان

ویزاهای کارشناسان رشته های فنی

برای انکه بتوانید در زیر گروه ویزاهای مهارتی حداقل نمره را کسب کنید باید: ۱) بتوانید یک سابقه کارسه تا […]

ویزاهای مهارتی

فارغ التحصیلان  رشته‌های فنی وحرفه-ای که علاقمند  ارتقاء  مهارتهای  شغلی و کاریابی  یا اقامت در کشور  استرالیا  هستند. دوستانی  که […]

ویزای فارغ التحصیلان

شهروندان انگلستان، امریکا، کانادا، نیوزیلند، ایرلند، یا فارغلا تحصیلان دانشگاهی تعداد محدودی از کشورهای دنیا شامل ایران که تحصیلات دانشگاهی […]

See all our news